logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Wykaz podręczników

Wykaz obowiązujących podręczników w roku szkolnym 2019/2020 do technikum i szkoły branżowej na podbudowie szkoły podstawowej:

 

Technikum na podbudowie szkoły podstawowej - klasa 1
Przedmiot Podręcznik
Język polski "Ponad słowami" - M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy - wyd. Nowa Era
Język angielski Wskaże nauczyciel po przeprowadzeniu badania poziomu umiejętności
Język niemiecki - podręcznik "Trends 1" A. Życka, E. Kościelniak-Walewska, A.C. Körber-wyd. Nowa Era
Język niemiecki - ćwiczenia "Trends 1" E. Kościelniak-Walewska-wyd. Nowa Era
Plastyka "Spotkania ze sztuką" N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-Budziak - wyd. Nowa Era
Historia "Poznać przeszłość cz. 1" - zakres podstawowy, M. Pawlak, A. Szweda - wyd. Nowa Era
Geografia „Oblicza geografii 1”- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, autorzy: R. Malarz, M. Więckowski - wyd. Nowa Era
Biologia "Biologia na czasie 1"- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, autorzy: M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska,
W. Zamachowski - wydawnictwo Nowa Era
Chemia "To jest chemia 1" - zakres podstawowy, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod - wyd. Nowa Era
Fizyka "Odkryć fizykę 1" - zakres podstawowy,     M. Braun, W. Śliwa - wyd. Nowa Era
Matematyka "MATeMAtyka 1" zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej - wyd. Nowa Era
Informatyka "Informatyka na czasie 1" - Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki - wyd. Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” - podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, autor: J. Słoma - wyd. Nowa Era
Stylizacja "Nowoczesna stylizacja" - praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Sumirskiej - wyd. SUZI
Higiena i bezpieczeństwo
we fryzjerstwie
„Higiena dla technikum fryzjerskiego”, D. Gortatewicz - wyd. REA    
Techniki fryzjerskie „Nowoczesne zabiegi fryzjerskie” – Z. Sumirska, I. Suligowska, M. Suligowska, J. Sońta - wyd. SUZI
Chemia fryzjerska „Nowoczesne zabiegi fryzjerskie” – Z. Sumirska, I. Suligowska, M. Suligowska, J. Sońta - wyd. SUZI

 

Szkoła branżowa na podbudowie szkoły podstawowej - klasa 1
Przedmiot Podręcznik
Język polski "To się czyta" - A. Klimowicz, J. Ginter - wyd. Nowa Era
Język angielski Wskaże nauczyciel po przeprowadzeniu badania poziomu umiejętności
Historia "Historia 1" - podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, autorzy: M. Ustrzycki, J. Ustrzycki - wyd. OPERON
Podstawy przedsiębiorczości „Krok w przedsiębiorczość” -podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, autorzy: Z. Makieła, T. Rachwał – wyd. Nowa Era
Biologia Biologia 1 podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, autorzy: Beata Jakubik, Renata Szymańska - wydawnictwo OPERON
Chemia "Chemia" - podręcznik do chemii, klasa 1, szkoły branżowe I stopnia, autor: Artur Sikorski - wyd. OPERON
Matematyka "To się liczy" (klsa 1) - podręcznik dla szkół branżowych
I stopnia, autorzy: K. Wej, W. Babiański - wyd. Nowa Era
Informatyka "Informatyka" - podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, autor: Wojciech Hermanowski - wyd: OPERON
Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie” - podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum, autor: J. Słoma - wyd. Nowa Era
Stylizacja "Nowoczesna stylizacja" - praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Sumirskiej - wyd. SUZI
Higiena i bezpieczeństwo
we fryzjerstwie
„Higiena dla zasadniczej szkoły zawodowej” –
D. Gortatewicz,  wyd. REA
Techniki fryzjerskie „Nowoczesne zabiegi fryzjerskie” – Z. Sumirska, I. Suligowska, M. Suligowska, J. Sońta - wyd. SUZI
Chemia fryzjerska „Nowoczesne zabiegi fryzjerskie” – Z. Sumirska, I. Suligowska, M. Suligowska, J. Sońta - wyd. SUZI
Podstawy kosmetologii "Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu." Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych - Joanna Dylewska-Grzelakowska - wyd. WSiP


Obowiązujące podręczniki w roku szkolnym 2019/2020 do technikum i szkoły branżowej na podbudowie gimnazjum: (w bibliotece szkolnej dostępne są książki do nauki języka angielskiego, etyki, branżowe z fryzjerstwa

kl. I technikum na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

,,Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka ”, cz.1.1 i 1.2
Chemperek D., Kolbarczyk A.; wyd. WSiP

Matematyka  

Matematyka – podr. Dla szkół ponadgimn., zakres rozszerzony cz.1; 

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek, wyd. Nowa Era

Historia

,,Poznać przeszłość . Wiek XX” – Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy;  Roszak S., Kłaczkow J.;    

wyd. Nowa Era do technikum na podbudowie

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi” A. Janicki; wyd. Nowa Era

Stylizacja

Stylizacja fryzur wyd. WSiP
+ zeszyt formatu A 4 -kratka

Geografia  

,,Oblicza geografii”, R. Uliszak, K. Wiedermann,                                                    Nowa Era

Biologia

,,Biologia na czasie” w zakresie podstawowy,
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń; wyd. .Nowa Era

Chemia

„To jest chemia”  - zakres podst. R. Hassa, A. Mrzigod, wyd. Nowa Era

Techniki  fryzjerskie

Techniki fryzjerskie. Pielęgnacja włosów - wyd. WSiP

J. niemiecki

Alles klar 1 a (do wypożyczenia w bibliotece)

Wiedza o kulturze

"Spotkania z kulturą" praca zespołowa - M. Bokiniec, B. Forysiewicz,
wyd. Nowa Era

J. angielski

Wskaże nauczyciel po przeprowadzeniu badania poziomu umiejętności

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa, W. Turomsza,
 L. Urbanowski; wyd. WSiP

Higiena i bezpieczeństwo

„Higiena dla technikum fryzjerskiego” – D. Gortatewicz,    

wyd. REA

Chemia fryzjerska

,,Nowoczesne fryzjerstwo”
praca zbiorowa p.red. Z. Sumirskiej - dostępna w bibliotece

Religia

„Moje miejsce w kościele” J. Szpek, D. Jackowiak

Etyka

„Etyka dla szkół ponadgimnazjalnych” P. Kłodziński, wyd. OPERON – dostępna w bibliotece szkolnej

Fizyka

"Odkryć fizykę", poziom podstawowy, wyd. Nowa era

Informatyka

„Odkrywamy na nowo" Arkadiusz Gawełek, wyd. OPERON

Podstawy przedsiębiorczości                       

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieta, T. Rachwał,  wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kl. II technikum na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

,,Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka ” cz.2.1 i 2.2
Chemperek D. , Kolbarczyk A, wyd. WSiP

Matematyka  

Matematyka – podr. dla szkół ponadgimn. , zakres podst.  i rozszerzony cz.2, W. Babiński , L. Chańko , D. Ponczek , wyd. Nowa Era

Historia

,,Poznać przeszłość . Wiek XX” Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej,  Roszak S., Kłaczkow J., wyd. Nowa Era

Stylizacja

Stylizacja fryzur – wyd. WSiP

Podstawy przedsiębiorczości                       

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieta, T. Rachwał,  wyd. Nowa Era

Biologia

,,Biologia na czasie” cz. 1, w zakresie rozszerzonym,  wyd. Nowa Era

Techniki  fryzjerskie

Techniki fryzjerskie wyd. WSiP

Kreowanie wizerunku

„Projektowanie fryzur”, T. Kulikowska, wyd. WSiP

J. niemiecki

Alles klar 1 b (do wypożyczenia w bibliotece)

J. angielski

Wskaże nauczyciel

J. angielski zawodowy

„Beaty Salon” J. Dooley, V. Evans (dostępne w bibliotece)

Religia

„Moje miejsce w kościele” J. Szpek , D. Jackowiak

Etyka

„Etyka dla szkół ponadgimnazjalnych”, P. Kłodziński,              
wyd. OPERON – dostępna w bibliotece szkolnej

Chemia fryzjerska

,,Nowoczesne fryzjerstwo”
praca zbiorowa p.red. Z. Sumirskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kl. III technikum na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

,,Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka ” cz.3.
Chemperek D. , Kolbarczyk A, wyd. WSiP

Matematyka

Matematyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony, część 3, wyd. Nowa Era

Historia i społeczeństwo

„Historia i społeczeństwo”, wyd. Nowa Era

Stylizacja

Stylizacja fryzur – wyd. WSiP

Biologia

„Biologia na czasie”, część 2, zakres rozszerzony,  wyd. Nowa Era

Religia

Świadek Chrystusa w rodzinie J. Szpek

Techniki fryzjerskie

Techniki fryzjerskie – wyd. WSiP

Kreowanie wizerunku

„Projektowanie fryzur”, T. Kulikowska, wyd. WSiP

Chemia fryzjerska

Nowoczesne Fryzjerstwo-Zuzanna Sumirska – dostępna w bibliotece

J. niemiecki

„Alles klar 2a“ – Łuniewska, tworek, Wąsik, Zagórna (WSiP)                        Dostępne w bibliotece szkolnej

J. angielski

Wskaże nauczyciel

Etyka

„Etyka dla szkół ponadgimnazjalnych”, P. Kłodziński,              
wyd. OPERON – dostępna w bibliotece szkolnej

Zarządzanie salonem fryzjerskim

„Prowadzenie działalności gospodarczej” T. Gorzelany, W. Aue, wyd. WSiP

J. angielski zawodowy

„Beaty Salon” J. Dooley, V. Evans (dostępne w bibliotece)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kl. I branżowa na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

 Zrozumieć świat – ZSZ , E. Nowosielska część 1
wyd. NOWA ERA

Matematyka

Matematyka dla kl. I  - ZSZ cz.1
 Leokadia Wojciechowska, WSiP

Historia

,,Poznać przeszłość . Wiek XX” Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej,  Roszak S., Kłaczkow J.,  wyd. Nowa Era

Stylizacja

Stylizacja fryzur – wyd. WSiP

Techniki fryzjerskie

Podstawy fryzjerstwa – wyd. WSiP

Geografia

,,Oblicza geografii”, R. Uliszak, K. Wiedermann,  wyd. Nowa Era

Biologia

,,Biologia na czasie” w zakresie podstawowy,
E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń; wyd .Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa, W. Turomsza,
 L. Urbanowski; wyd. WSiP

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieta, T. Rachwał,  wyd. Nowa Era

Chemia fryzjerska

„Nowoczesne fryzjerstwo”, Z. Sumirska – dostępne w bibliotece

Informatyka

„Odkrywamy na nowo" Arkadiusz Gawełek, wyd. OPERON

Fizyka

„Odkryć fizykę”, poziom podstawowy, wyd. Nowa Era

Higiena i bezpieczeństwo

„Higiena dla zasadniczej szkoły zawodowej” – D. Gortatewicz,  wyd. REA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kl. II branżowa na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

 Zrozumieć świat – ZSZ , E.Nowosielska część 2
NOWA ERA

Matematyka

Matematyka dla kl. II  - ZSZ cz.2
 Leokadia Wojciechowska, WSiP

Historia

,,Poznać przeszłość . Wiek XX” Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej,  Roszak S., Kłaczkow J.,  wyd. Nowa Era

Stylizacja

Stylizacja fryzur wyd. WSiP + zeszyt A4

Techniki fryzjerskie

Podstawy fryzjerstwa - wyd. WSiP

J. angielski

 dostępna w bibliotece szkolnej

Technologia fryzjerstwa

 Techniki fryzjerskie – wyd. WSiP

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”, Z. Makieta, T. Rachwał,  wyd. Nowa Era

Chemia fryzjerska

Nowoczesne fryzjerstwo. Z. Sumirska - dostępna w bibliotece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kl. III branżowa na podbudowie gimnazjum

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

J. polski

„Zrozumieć świat” – ZSZ , E.Nowosielska , dla kl. III  wyd. Nowa Era

Matematyka

Matematyka dla kl. II  - ZSZ cz.2
 Leokadia Wojciechowska, WSiP

Język angielski

 Wskaże nauczyciel

Stylizacja

Stylizacja fryzur – wyd. WSiP

Techniki fryzjerskie

Techniki fryzjerskie – wyd. WSiP

Chemia fryzjerska

Nowoczesne Fryzjerstwo-Zuzanna Sumirska – dostępne w bibliotece

Język angielski zawodowy

 

Zarządzanie salonem fryzjerskim

„Prowadzenie działalności gospodarczej”, T. Gorzelany, W. Aue, wyd. WSiP