logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2019/2020

Terminy spotkań z rodzicami

L.p.

Data

Tematyka

1.

10.09.2019

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Wybór trójek klasowych. Wybór prezydium Rady Rodziców.

2.

12.11.2019

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach z przedmiotów zawodowych. Drzwi otwarte od godz. 17.30.

3.

10.12.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

4.

15.01.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o ocenach z poszczególnych przedmiotów.

5.

17.03.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach końcowych. Drzwi otwarte od godz. 17.00.

6.

19.05.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Drzwi otwarte 17.00.