logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18 stanowią:
Przewodnicząca - p. Anna Tomaszewska
Zastępca - p. Bogusław Maćkowski
Skarbnik i sekretarz - p. Ilona Fesio

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty, które można uiścić bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 lub dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna, ale wierzymy, że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.