logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:
Przewodniczący - p. Bogdan Andrearczyk
Zastępca - p. Agnieszka Pukownik
Skarbnik i sekretarz - p. Izabela Tucholska

Komisja rewizyjna: p. Violetta Lubiewska i p. Tomasz Bohaterewicz

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/2022

70% wpłat będzie z przeznaczeniem na potrzeby klasy,

a 30% z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.