logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Szkolny Konkurs: "Fryzura inspirowana filmem grozy"

10 listopada odbył się szkolny konkurs fryzjerski. Zadaniem uczestników było stworzenie i zaprezentowanie fantazyjnej fryzury inspirowanej „Filmem grozy”. Na wykonanie fryzury uczniowie mieli godzinę, ale wcześniej trwały przygotowania. Fryzura mogła być wykonana w dowolnej technice, jednak musiała być spójna ze strojem i makijażem modelek. Oto lista laureatów: I miejsce: Anna Chlewicka kl. 2bG, II miejsce: Zosia Jurkiewicz kl. 1Tb, III miejsce: Zuzanna Orłowska kl. 2bP

GRATULUJEMY!

alt

Beata Kośnik, Ewa Stachurska-Giłka, Dominika Majewska, Agnieszka Müllert

Wyniki konkursu "Piosenka zimowa lub świąteczna"

Przedstawiamy laureatów konkursu piosenki w języku angielskim:

alt

K. Izajasz

Klasa patronacka Fale Loki Koki

Klasa patronacka 2Tp dziękuje za upominki świąteczne i życzy spokojnych, pogodnych Świąt a w Nowym Roku zdrowia i wielu sukcesów! Pozdrawiamy serdecznie partnera strategicznego szkoły - Firmę Fale Loki Koki! Dziękujemy za kolejny rok owocnej współpracy!

alt

Debata oksfordzka - Czy "krakus" Wojciech Weiss, może zainspirować bydgoszczan?

7 grudnia drużyny z Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy w składzie: Alicja, Dominika, Marysia i z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy w składzie: Ewa, Magda, Miłosz debatowały nad pytaniem: "Czy „krakus” Wojciech Weiss, może zainspirować bydgoszczan?" W debacie prowadzonej on-line w roli obserwatorów uczestniczyli również uczniowie z Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, IV Liceum Ogólnokształcącego, a także w roli jurorów dr Aldona Chlewicka - Mączyńska - dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dr Krzysztof Kultys - doradca metodyczny MOEN, dr Mateusz Soliński - kustosz dyplomowany z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, dr Łukasz Kosiński - dyrektor MOEN. Podczas debaty dominowała przede wszystkim kultura słowa, szacunek do oponentów i oczywiście refleksja nad głównym bohaterem. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu „Wojciech Weiss (1875-1950) – uczeń Leona Wyczółkowskiego. Życie i twórczość” we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet SAK. Projekt otrzymał dotację w ramach otwartego konkursu ofert Miasta Bydgoszcz nr 1 na realizacje w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy'').

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/debata-oksfordzka-czy-krakus-wojciech-weiss-moze-zainspirowac-bydgoszczan-wyniki-w100,510,34324.html

alt

W szkole Pan Dyrektor wręczył nagrody naszej drużynie:

Olga i Emilka były odpowiedzialne za przestrzeganie dyscypliny czasowej obu drużyn a Alicja, Marysia i Dominika broniły naszej tezy – Wojciech Weiss może inspirować bydgoszczan. Dziewczyny są uczennicami klasy 1Ta. Gratulujemy!

W uznaniu dla Powstańców warszawskich - BohaterOn

alt

Tak jak każdego roku i w tym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON. Inicjatywa ta ma pokazać, że młodzi nie tylko pamiętają o Powstańcach warszawskich, lecz doceniają sens ich ofiarności oraz podjętych działań. Tym razem zaktywizowaliśmy się w nieco innej formule. Lekcji okolicznościowej, która w różnej postaci była zawsze realizowana, towarzyszyło wykonanie projektu skierowanego do jednej z Bohaterek Powstania. Adresatem jego była Pani Barbara Szulc, a Autorkami były uczennice klasy IV TA: Weronika Buła, Daria Maciejewska i Weronika Śpica. W oryginalnej formie skierowały do Pani Barbary przepojone mądrością i dojrzałością bardzo osobiste słowa.

https://drive.google.com/file/d/1dRsH0yMVyJx67_9hnTu9WEPKfkubdIQD/view?usp=sharing

Klasie dziękuję za aktywny udział w lekcji. Szczególne jednak gratulacje i podziękowania za inicjatywę oraz zaangażowanie kieruję do grupy projektowej. Brawo!!! G.K.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 05.12.20

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej. Nasze Szkolne Koło Wolontariatu pomimo trudnego czasu pandemii nie przestaje pomagać. W miniony czwartek Pan Dyrektor przekazał zebrane przez naszych uczniów dary dla dzieci z Oddziału Onkologii, były to ciepłe, kolorowe skarpetki. Klaudia z kl. 2bG zadba, by upominki trafiły do dzieci na Mikołajki. Zapakowaliśmy też kolejne paczki w ramach akcji „Kredki dla Afryki”, lecz z wysyłką musimy poczekać, gdyż dzieci w Kenii mają zamknięte szkoły. Nie ma tam możliwości, tak jak u nas wprowadzenia nauki zdalnej, wiec wszyscy powtórzą stracony rok nauki. W kwietniu zamknięto szkoły i wszyscy niecierpliwie czekają, by wrócić do szkół pod koniec stycznia. Wtedy też wyślemy kolejne nasze dary. Dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom i darczyńcom. I z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza życzymy Wam siły i wytrwałości. Dziękujemy, że jesteście!

alt

Bydgoski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,

w dniach 1-30 grudnia odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zrealizujemy w przyszłym roku.

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.
Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

• projekty osiedlowe - 1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)

• projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt

• mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt

Harmonogram:

- głosowanie mieszkańców: 1 - 30 grudnia 2020 r.

- ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 20 stycznia 2021 r.

Plakat informacyjny

Jak głosować

Samorząd Uczniowski ZS 1 - działamy!

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji z tej okazji w Bydgoszczy odbyła się inauguracja 4 edycji miejskiego projektu Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej. Nasze Prezydium Samorządu Uczniowskiego już planuje całoroczne działania w ramach projektu. Wspierać nas będą Paulina i Nikola z kl. 2bG. Dzisiaj też w ramach XII Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkań Samorządowych, pt.: „Stop agresji – tak kulturze” zaprezentowaliśmy naszą interaktywną prezentację „Bydgoszcz jest legendą”. I…. zajęliśmy II miejsce! Oto ogólna klasyfikacja laureatów:

I miejsce zdobył zespół z V LO, II miejsce - ZS nr1, III miejsce - ZSE-A,

IV miejsce - ZSGH, V miejsce - ZSS. W listopadzie zaprezentowaliśmy też nasze wystąpienie na II Forum Młodych "Empatia - Świadomość - Zmiana". Działamy!J.K.

alt

Warsztaty "Pszczela wiedza"

W ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego zorganizowaliśmy warsztaty online dla naszych młodszych kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej nr 32 i 37 w Bydgoszczy pod tytułem „Pszczela wiedza”. Warsztaty miały na celu uświadomienie jaką rolę odgrywają pszczoły w naszym życiu oraz ukazanie zagrożeń jakie towarzyszą im w środowisku naturalnym. Wiosną pod czujnym okiem profesjonalisty pana Stanisława Urbańskiego zbudujemy nasz szkolny hotelik dla owadów i posłuchamy opowieści o pszczołach autora książki pt.: „Pasieka dredziarza” – pana Pawła Piątka. Przygotowując się do celebracji Światowego Dnia Pszczół, który obchodzony jest 20 maja, czytamy naszą nową książkę pozyskaną w darach dla biblioteki szkolnej.

alt

Na zdjęciu Marta z kl. 1aP, która zdobyła wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym na projekt domku dla pszczół. Gratulujemy!

JK

Bydgostienalia - Młodzi Młodym o Bydgoszczy po raz kolejny!

alt

To już kolejna odsłona podjętego kilka lat temu projektu współpracy szkół. Zakładał przybliżenie elementów historii miasta i jego mieszkańców w przystępnej formie uczniom przez uczniów. W tym roku szkolnym podjęliśmy tematykę bliską sercu mieszkańców Bydgoszczy tj. jej powrotowi po niemalże 150 latach niewoli do Polski. Uczennice Weronika Śpica, Daria Maciejewska oraz Weronika Buła przedstawiły dla swych Koleżanek i Kolegi okolicznościową lekcję „20 stycznia 1920 - Dzień, o którym marzyły całe pokolenia bydgoszczan”. Treścią jej było ukazanie procesu powrotu naszego miasta do Macierzy oraz postaw bydgoszczan w tym czasie. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc obu Weronikom i Darii.              G.Kacprzak

alt

Więcej artykułów…