logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła zawodowa Fryzjerska

Dla absolwentów szkół gimnazjalnych 3 - letni cykl nauczania

  • kształcenie odbywa się w systemie dziennym,
  • zdobędziesz wiedzę ogólną i wykształcenie w zawodzie fryzjer,
  • praktyczna nauka zawodu odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach fryzjerskich na terenie szkoły lub u pracodawców,
  • po ukończeniu nauki będziesz mógł zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom w zawodzie fryzjer,
  • po ukończeniu nauki będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w Technikum Uzupełniającym Fryzjerskim, w systemie kształcenia dziennym lub zaocznym,
  • dyplomy i świadectwa ukończenia szkół 3 - letnich zawodowych są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

 

Szkoła utworzyła z dniem 1 września 2006 roku Technikum Fryzjerskie o 4 letnim cyklu nauczania dla absolwentów szkół gimnazjalnych.

 

Języki nauczane w szkole: język angielski, język niemiecki

 


 

Po naborze elektronicznym do szkoły zawodowej fryzjerskiej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

  • podanie
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • 3 zdjęcia,
  • dokumentacja zdrowotna.