logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Po naborze elektronicznym do szkoły zawodowej fryzjerskiej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

  • podanie
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • 3 zdjęcia,
  • dokumentacja zdrowotna.