logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Informator

 

Uwaga Gimnazjaliści i Ósmoklasiści!

 

Drzwi Otwarte w naszej szkole odbędą się:

 6 kwietnia (sobota) i 18 maja (sobota)

 w godzinach: 9.00 - 13.00

 Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy:

Strona do logowania:

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

 

alt

alt

W naszej szkole:

  • Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły i w renomowanych salonach fryzjersko – kosmetycznych.
  • Gwarantujemy bezpłatny pakiet startowy (m.in. nożyczki, grzebienie, szczotki etc.)
  • Proponujemy certyfikowane szkolenia, zajęcia dodatkowe oraz płatne staże zawodowe w ramach projektów unijnych.
  • Dysponujemy ofertami pracy dla absolwentów.

alt

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Zbliża się czas się trudny czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Przyszła droga edukacyjna i przyszła kariera to obecnie dla Was sprawa priorytetowa. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z oferta edukacyjną naszej szkoły.

W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą:

Branżowa Szkoła I st. nr 1 Fryzjersko-Kosmetyczna;

Technikum Fryzjerskie,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

Policealna Szkoła Kosmetyczna.


Poszerzajac ofertę edukacyjną szkoły organizujemy również roczne:

Kursy Kwalifikacyjne Fryzjerskie,

Kursy Kwalifikacyjne Kosmetyczne,

Kursy Kwalifikacyjne Opiekunek Osób Starszych.

Dzięki nim osoby pełnoletnie mogą uzyskać tytuł technika.

 

Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami lokalowymi:

- salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny,

- pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu,

- pracowniami fryzjerskimi i kosmetycznymi,

- pracowniami wizażu.

 

Misja szkoły

Naszym celem jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego w dziedzinie fryzjerstwa i kosmetologii, ukształtowanie na myślących i tolerancyjnych ludzi, zaangażowanych w przekształcanie życia narodu.


Wizja szkoły

Szkoła umożliwia:

- kształcenie w systemie dziennym i zaocznym,

- zindywidualizowany tok nauczania, dostosowany do predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów,

- wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym i społecznym,

- realizację autorskiego programu nauczania - fryzjerstwo z elementami kosmetykii wizażu,

- zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu (fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych),

- uzupełnienie wykształcenia w liceum,

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach unijnych itp.,

- uczestniczenie w płatnych praktykach wakacyjnych,

- uczestniczenie w konkursach fryzjerskich na terenie całego kraju,

- osiągnięcie poziomu językowego umożliwiającego podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Szkoła naszych oczekiwań

Tworzymy szkołę:

- nowoczesną,

- przyjazną,

- dobrze zarządzaną,

- wiodącą w kształceniu fryzjerskim i kosmetycznym,

- wspomaganą przez rodziców,

- osiągającą 100% wyniki egzaminów zewnętrznych,

- docenianą przez środowisko, organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący,

- dysponującą ofertami pracy dla absolwentów,

- dającą możliwość przystąpienia do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (oraz uzyskanie dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej).


Wymarzona praca na pewno czeka na Ciebie. Dosięgniesz jej zdobywając wysokie kwalifikacje i umiejętności, które zapewni Tobie nauka  w naszej szkole i fachowe praktyki.

Nie bój się podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Wszystko, co możliwe, zależy tylko od Ciebie !!!

Życzymy powodzenia.