logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Język polski

2.03.2024

Język angielski

2.03.2024

Historia

6.04.2024

Matematyka

16.03.2024

Fizyka

11.05.2024

Chemia

11.05.2024

Biologia

27.04.2024

Geografia

27.04.2024