logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Kl. 2a

Kl. 3a

Język polski

10.03.2021

13.03.2021

Język angielski

11.03.2021

14.03.2021

Biologia

24.03.2021

7.03.2021

Matematyka

10.03.2021

7.03.2021

Historia i społeczeństwo

25.03.2021

------------