logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Język polski

2.04.2023

Język angielski

2.04.2023

Historia

16.04.2023

Matematyka

16.04.2023

Fizyka

16.04.2023

Chemia

26.03.2023

Biologia

26.03.2023

Geografia

26.03.2023

Historia i społeczeństwo

2.04.2023