logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Język polski

4.11.2023

Język angielski

4.11.2023

Historia

4.11.2023

Matematyka

18.11.2023

Fizyka

2.12.2023

Chemia

2.12.2023

Biologia

18.11.2023

Geografia

18.11.2023