logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Policealna szkoła kosmetyczna

SZKOŁA POLICEALNA KOSMETYCZNA     

kształci w zawodzie technik usług kosmetycznych. Zajęcia  z zakresu kosmetologii i kosmetyki estetycznej, które odbywają się w ramach kształcenia w szkole oraz na kursach kwalifikacyjnych są organizowane na najwyższym poziomie, co przyczynia się do uzyskania  uprawnień do samodzielnej pracy. Zgodnie z nową klasyfikacją w zawodach w ramach dwóch lat kształcenia słuchacz zdobywa umiejętności wyrażone osiągniętymi efektami w dwóch kwalifikacjach

A.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy  i
A.62  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
.

Zarówno przy realizowaniu zajęć z zakresu kwalifikacji A.61, jak i A.62 obowiązuje praktyka zawodowa w ilości 80 godz.

Słuchacz szkoły lub organizowanych w ramach Szkoły Kursów Kwalifikacyjnych ma możliwość przystąpienia do egzaminów i otrzymania świadectwa potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie.

Program nauczania obejmuje miedzy innymi takie przedmioty jak: kosmetologia, wizaż, fizykoterapia, język obcy zawodowy, podstawy anatomiczno-dermatologiczne.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w salach wykładowych
i nowocześnie wyposażonych pracowniach. Słuchaczom oferowane są dodatkowe pokazy i  szkolenia z zakresu wizażu, masażu, pielęgnacji i zdobienia paznokci oraz makijażu permanentnego.

Nasza placówka jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, uprawnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej   do przeprowadzania egzaminów zawodowych

Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i składa się z dwóch etapów: części pisemnej i części praktycznej (próba pracy- projekt)  

Zadania egzaminacyjne zawarte są na arkuszach egzaminacyjnych Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi, które wypełnia zdający podczas egzaminu, są przygotowywane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Wyniki egzaminu
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustala się w punktach, oddzielnie dla każdej części.

  • Zdający, który otrzymał pozytywne wyniki z zakresu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, otrzymuje dyplom zawodowy.
  • Zdający, który potwierdził określoną kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne.
  • Zdający, który nie potwierdził żadnej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, może otrzymać zaświadczenie o zdanych etapach lub częściach egzaminu zawodowego.
  • Dyplomy zawodowe, świadectwa kwalifikacyjne i zaświadczenia wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna