logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Historia Szkoły

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. BARTŁOMIEJA Z BYDGOSZCZY

Na historię Zespołu Szkół nr 1 składają się dzieje kilku bydgoskich placówek oświatowych. W realiach powojennej Bydgoszczy zostają powołane do działania trzy szkoły dla dorosłych, przy Placu Wolności 9 (w dzisiejszej siedzibie I LO):

  • Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących
  • alt

W marcu 1945r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego powierza dr. Franciszkowi Staruszkiewiczowi obowiązki dyrektora nowo organizującej się szkoły. W kwietniu tego roku progi placówki, zlokalizowanej tymczasowo przy ul. Świętojańskiej, przekraczają pierwsi uczniowie. Do 2002r. szkoły dla dorosłych mieszczą się w budynku przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy. Szkołami od 1945 r. kierują: dr Franciszek Staruszkiewicz (03.1945 – 11.1945), dr Włodzimierz Florkowski (1945 – 1957), mgr Zygmunt Eis (1957 – 1975), mgr Henryk Banach (1975 – 1997), mgr Zdzisława Sperska (1997 – 2002), mgr Andrzej Szura (2002 – 2011) oraz mgr Angelika Kałmuczak (od 2011).

Szkoły dzienne

10 czerwca 1973 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego, na podstawie art. 38.2 ustawy z dnia 15 lipca 1961r., powołuje do życia Zasadniczą Szkołę Samochodową Dokształcającą nr 4. Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej ma miejsce w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41. Biorą w nim udział: Józef Zwoliński - dyrektor szkoły, Maria Karnowska, Krystyna Kozłowska, Bogdan Kubski, Barbara Puciata, Kazimierz Stępień, Czesław Stocki, Waldemar Szafkowski, Andrzej Szura. Niektórzy z wymienionych nauczycieli przybywają ze szkoły zawodowej w Solcu Kujawskim. W roku szkolnym 1973/74 ZSS-D nr 4 mieści się wspólnie z ZSZ-D nr 4 w placówce przy ul. Grunwaldzkiej 41. Uczniom umożliwia się wówczas kształcenie w 19 oddziałach w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik pojazdów samochodowych. Młodzież ucząca się w klasach II i III zostaje przeniesiona z wydziału dokształcającego Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Bydgoszczy, mieszczącej się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 61 (obecny Zespół Szkół Samochodowych).

Rok szkolny 1974/75 rozpoczęto w gościnnych progach Zasadniczej Szkoły Dokształcającej nr 1 przy ul. Małgorzaty Fornalskiej 49. Zajęcia, podobnie jak w roku poprzednim, odbywają się w godzinach popołudniowych. W tym roku szkolnym powstaje nowy kierunek nauczania - elektryk samochodowy. 10 czerwca 1975r. placówka przenosi się do budynku otrzymanego po Szkole Podstawowej nr 17 na Czyżkówku, przy ul Grunwaldzkiej 132. Mimo przeprowadzenia szeregu prac remontowych, pomieszczenia nie nadają się do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym dyrekcja szkoły pod kierunkiem dyrektora Józefa Zwolińskiego oraz nauczyciele rozpoczynają starania o przyznanie budynku przy ul. Nakielskiej 11.

W 1982r. zostaje przeprowadzony remont kapitalny tej placówki.

W 1986r. mgr inż. Józef Zwoliński przechodzi na emeryturę zaś stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Lechosław Sieradzki. W 1990r. w budynku przy ul. Nakielskiej 11 rozpoczyna działalność Zasadnicza Szkoła Odzieżowa zaś rok później Liceum Ogólnokształcące nr X (przeniesione w 2002 roku do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska.

W 1993r. zostaje powołane Technikum Fryzjerskie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W 1997r. mgr inż. Lechosław Sieradzki przechodzi na emeryturę a obowiązki dyrektora szkoły przejmuje mgr Andrzej Szura. W tym roku szkolnym brać uczniowska żegna ostatnie klasy szkoły samochodowej i odzieżowej. We wrześniu 2002r. w skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą szkoły dla dorosłych, Technikum Fryzjerskie na podbudowie szkoły zawodowej oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska. Obowiązki dyrektora pełni mgr Andrzej Szura.

11 października 2003 r. ma miejsce uroczystość nadania szkole imienia Bartłomieja z Bydgoszczy. Zostaje wówczas także odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona patronowi. W 2011r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 obejmuje mgr Angelika Kałmuczak. W 2012r. powstała Policealna Szkoła Kosmetyczna.

Od roku 2017 dyrektorem szkoły jest mgr inż. Andrzej Wojtyna i w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerskiej powstaje Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjersko - Kosmetyczna nr 1. W roku 2019 uruchomione zostają pierwsze klasy po szkole podstawowej  Technikum Fryzjersko - Kosmetycznego nr 1.  

Opracowała Barbara Włoch - Kasprowicz na podstawie informacji zebranych przez Janusza Krugera.

alt  alt

altaltalt