logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzamin maturalny

Wszystkie egzaminy matturalne poprawkowe odbywają się 24.08.2021r. o godz. 9.00.

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od godz. 8.20. Ze względu na małą liczbę zdających nie ustala się szczegółowego harmonogramu wejść (wchodzicie w momeńcie przyjścia do szkoły).

Wytyczne GIS przeprowadzania egzaminów

Informacje o egzaminie maturalnym

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2020-21

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Wyniki egzaminu maturalnego

Strony internetowe, które warto odwiedzić przygotowując się do matury:
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Edukacyjna w Gdańsku
- Serwis maturalny Onet.pl
- Portal edukacyjny matura.pl

Dodatkowe informacje o Nowej Maturze:
- Wikipedia