logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminy pisemne

-

IIa

Matematyka

29.05.2022

godz. 12:30 – 14:00

Sala 17

K. Olencka

Język polski

28.05.2022

godz. 12:00 – 13:30

Sala 15

A. Leszczyńska

Język angielski

28.05.2022

godz. 10:30 -12:00

Sala 15

A. Leszczyńska