logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Poradnictwo

HARMONOGRAM PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
SEMESTR WIOSENNY
Data Język polski

mgr B. Włoch-Kasprowicz

sala 8
Język angielsk

mgr Agnieszka Leszczyńska

sala 15
Matematyka

mgr Katarzyna Manikowska

sala 17
Biologia

mgr Magdalena Kozińska

sala 13
Historia

mgr Grzegorz
Kacprzak

sala 20
Geografia

mgr Jolanta Ornatowska

sala 21
Chemia

mgr Ewa Stachurska-Giłka
sala 5
Fizyka

mgr Kazimierz Łepek

sala 14
18.03.2022 16.00–17.00 -------------- 17.00–18.00 -------------- -------------- -------------- --------------

16.00–17.00

24.03.2022 -------------- 17.00–18.00 -------------- 16.00–17.00 -------------- 16.00–17.00 --------------

--------------

21.04.2022 16.00–17.00 -------------- 17.00–18.00 -------------- 17.00–18.00 -------------- 17.00–18.00 --------------
19.05.2022 -------------- 17.00–18.00 -------------- 16.00–17.00 17.00–18.00 16.00–17.00 17.00–18.00 16.00–17.00