logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021 - w zależności od sytuacji związanej z zagrożeniem COVID 19

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2019/2020

- Zajęcia w ramach projektu unijnego „Akcja – kwalifikacja”, zajęcia dodatkowe, szkolenia, kursy.

- Organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego.

Koordynacja:

J. Wolińska – Sieg

Doradztwo zawodowe:

K. Lepek

- Zajęcia fakultatywne z matematyki przygotowujące do matur i dla uczniów słabszych .

J. Wolińska – Sieg

 

- Zajęcia fakultatywne z j. polskiego przygotowujące

do matury  i dla uczniów słabszych.

B. Nowakowska

B. Włoch - Kasprowicz

- Zajęcia dodatkowe z biologii przygotowujące

do matury i dla uczniów słabszych.

M. Kozińska

- Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów

do konkursów fryzjersko-kosmetycznych

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

- Koło Artystyczne SEZAM

(przygotowanie występów podczas akademii szkolnych,

udział w akcjach artystycznych, prezentacja talentów artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych.)

J. Kotwicka

- Realizacja projektu miejskiego

„Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”

J. Kotwicka

Samorząd Uczniowski

- Prezentacja umiejętności recytatorskich, językowych uczniów podczas konkursów polonistycznych – przygotowania indywidualne i grupowe.

B. Nowakowska

B. Włoch - Kasprowicz

- Wycieczki szkolne:

integracyjna do Tlenia (październik)

oraz wycieczka szkolna do Krakowa (grudzień)

Organizacja:

J. Kotwicka

 

- Spotkania z Historią – zajęcia tematyczne

G. Kacprzak

- Turnieje sportowe:

Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZS nr 1

Biegi Przełajowe Indywidualne i Sztafetowe

Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych

Bydgoska Olimpiada Młodzieży

Zajęcia sportowe - piłka siatkowa, piłka nożna

J. Pawlewicz