logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Strefa rodzica

Komunikaty

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

DECYZJA DYREKTORA SZKOLY nr 3/2021w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 66/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy z dnia 19 października 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia Funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Statut Technikum Fryzjersko-Kosmetycznego nr 1

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Fryzjersko-Kosmetycznej

Zasady oceniania uczniów podczas pracy zdalnej

Zasady Szkolnego Oceniania

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

Podręczniki szkolne

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do propozycji Prezydenta Bydgoszczy - Pana Rafała Bruskiego, dotyczącej programu „Bydgoska Rodzina 3+”, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc    w realizacji tego przedsięwzięcia. Partnerem programu „Bydgoska Rodzina 3+” może być każdy, komu nie są obojętne potrzeby dzieci, które często nie mogą mieć wszystkiego czego pragną. Prosimy o nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej, po zakończeniu roku szkolnego, podręczników swoich pociech. Dzięki takim działaniom biblioteka szkolna będzie mogła wypożyczać przekazane przez Państwa podręczniki kolejnym uczniom z wielodzietnych rodzin – posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wypożyczanie książek pozwoli uboższym rodzicom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które będą mogli przeznaczyć na inne niezbędne dla dzieci wydatki. A wszystko to dzięki Państwa pomocy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości przystąpienia w charakterze Partnera do programu „Bydgoska Rodzina 3+” promującego w naszym mieście model dużej rodziny.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

Działania

....

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:
Przewodniczący - p. Bogdan Andrearczyk
Zastępca - p. Agnieszka Pukownik
Skarbnik i sekretarz - p. Izabela Tucholska

Komisja rewizyjna: p. Violetta Lubiewska i p. Tomasz Bohaterewicz

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/2022

70% wpłat będzie z przeznaczeniem na potrzeby klasy,

a 30% z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.