logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Pisemne egzaminy poprawkowe

Język polski

1.02.2018

godz. 1700-1800

Sala 12

 

R. Obuchowska

Język angielski

1.02.2018

godz. 1800-1900

Sala 12

 

R. Obuchowska